Aralin Bilang Limampu: Pagbabayad sa Pagpapagamot

2015-04-22 15:48:28

请(qǐng)您(nín)先(xiān)去(qù)交(jiāo)费(fèi)   大(dài)夫(fu) 取(qǔ)药(yào)

Paki-klik ng audio file para sa bigkas ng mga salita/parirala/pangungusap 

您nín好hǎo, helo po, mga giliw na tagasubaybay. 好(hǎo)久(jiǔ)不(bú)见(jiàn). Matagal tayong hindi nagkita. Maraming salamat po sa muli ninyong pagsi-sit-in sa Pag-aaral ng Wikang Tsino.

Sa araling ito, pag-aaralan natin kung paano kunin ang nasa reseta ng doktor. Siyempre, una sa lahat, hihilingin sa inyo ng doktor na ayusin muna ang inyong bayarin. “Magbayad po muna kayo.”

请(qǐng)您(nín)先(xiān)去(qù)交(jiāo)费(fèi).

请(qǐng), pakiusap.

您(nín), kayo, magalang na porma ng你(nǐ) na nangangahulugang ikaw.

先(xiān), muna.

去(qù), pumunta.

交(jiāo), magbayad; 费(fèi), babayarin; 交(jiāo)费(fèi), magbayad.

Narito po ang unang usapan:

A: 请(qǐng)您(nín)先(xiān)去(qù)交费(jiāofèi)。Magbayad po muna kayo.

B: 好的(hǎode),谢谢(xièxiè)。Okey. Salamat.

Susunod, maari ninyong sabihin sa kanila: “Gusto ko sanang kunin ang nasa resetang ito.”

大(dài)夫(fu), 取(qǔ)药(yào).

大(dài)夫(fu), doktor.

取(qǔ), kunin; 药(yào), gamot; 取(qǔ)药(yào), kunin ang nasa reseta.

Narito po ang ikalawang usapan:

A: 大夫(dàifu),取(qǔ)药(yào)。Gusto kong kunin ang nasa resetang ito.

B: 请(qǐng)把(bǎ)药方(yàofāng)给(gěi)我(wǒ)。Pakibigay sa akin ang reseta.