Aralin Bilang Limampu't Walo Sa Bar

2015-06-19 09:26:29

Aralin Bilang Limampu't Walo Sa Bar


我(wǒ)要(yào)一(yì)瓶(píng)啤(pí)酒(jiǔ)  您(nín)要(yào)哪(nǎ)种(zhǒng)啤(pí)酒(jiǔ)?

Paki-klik ng audio file para sa bigkas ng mga salita/parirala/pangungusap 

您nín好hǎo, helo po, mga giliw na tagasubaybay. 好(hǎo)久(jiǔ)不(bú)见(jiàn). Matagal tayong hindi nagkita. Maraming salamat po sa muli ninyong pagsi-sit-in sa Pag-aaral ng Wikang Tsino.

Sa nakaraang aralin, pinag-usapan natin ang mga pangungusap na may kinalaman sa pagpapatala para sa isang kurso ng kolehiyo. Pagkaraan ng matagal na pag-aaral, sa araling ito, magtungo naman tayo sa bar para maglibang-libang. Ang pag-inom ng bir ay isang madalas na pinipiling paraaang pang-relax. Ang unang pangungusap na matututunan natin sa araling ito ay: Gusto ko ng isang bote ng bir.

我(wǒ)要(yào)一(yì)瓶(píng)啤(pí)酒(jiǔ).

我(wǒ), ako.

要(yào), gusto.

一(yī), isa; 瓶(píng), bote; 一(yì)瓶(píng), isang bote.

啤(pí)酒(jiǔ), bir.

Narito po ang unang usapan:

A: 请问(qǐngwèn)您(nín)喝(hē)点儿(diǎnér)什么(shénme)?Ano ang gusto ninyong inumin?

B: 我(wǒ)要(yào)一(yī)瓶(píng)啤酒(píjiǔ)。Gusto ko ng isang bote ng beer.

A: 请(qǐng)稍(shāo)等(děng),马上(mǎshàng)就(jiù)来(lái)。Saglit lang po. Darating na.

B: 谢谢(xièxiè)。Salamat.

Aling klase ng bir ang gusto ninyo?

您(nín)要(yào)哪(nǎ)种(zhǒng)啤(pí)酒(jiǔ)?

您(nín), magalang na porma ng你(nǐ) na nangangahulugan ng ikaw o ka.

要(yào), gusto.

哪(nǎ), alin;

种(zhǒng), klase o uri.

啤(pí)酒(jiǔ), bir.

Narito po ang ikalawang usapan:

A: 您(nín)要(yào)哪(nǎ)种(zhǒng)啤酒(píjiǔ)?Aling klase ng beer ang gusto ninyo?

B: 我(wǒ)要(yào)瓶装(píngzhuāng)的(de)。Gusto ko iyong bir na nasa bote.